วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ