วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาห้องอาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องเรียนทันสมัยพร้อมระบบเครือข่าย Interative New Meta ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาห้องอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More