วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

งานปกครอง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย นายสมพงษ์ แซ่บ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารและความคืบหน้าการจัดทำห้องเรียนสีขาว ณ ห้องประชุมจันทร์กระจ่างฟ้า วิทยาลัยการอาชีพนครนายก