วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ศูนย์บ่มเพาะ

ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงานประจำปี

ธุรกิจสถานศึกษา
แผนธุรกิจ Sweet House & Bakery
แผนธุรกิจคน-ละ-ยำ
แผนธุรกิจปาริชาติกาแฟถัง
แผนธุรกิจบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ครบวงจร
แผนธุรกิจหมูปิ้งนมสด

ผลการดำเนินงาน
รายงานผลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

ติดต่อเรา
ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก