วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร 2565

                                            ข้อมูลบุคลากร 2564

                                            ข้อมูลบุคลากร 2563

                                            ข้อมูลบุคลากร 2562
                
                    ข้อมูลบุคลากร 2560
                              – สรุปข้อมูลจำนวนบุคลากร2560
                              – ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามหน้าที่รับผิดชอบ
 
                    ข้อมูลบุคลากร 2559
                     ข้อมูลบุคลากร 2558
                     ข้อมูลบุคลากร 2557
                     ข้อมูลบุคลากร 2556