วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ฝ่ายวิชาการ

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย นางภัคจิรา จิตรมิตร ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมจันทร์กระจ่างฟ้า วิทยาลัยการอาชีพนครนายก