วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ และปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2567

นางศรัญา สุขปลั่ง ผู

Read More