วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

การบัญชี

ครูบัณฑิตา รอดตุ้ม หัวแผนกวิชาการบัญชี นิเทศนักเรียนฝึกงาน แผนกวิชาการบัญชี ณ บริษัท ซันคร็อพ กรุ๊ป จำกัด
ที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และห้างหุ้นส่วนจำกัด DDM Accounting Service

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัคจิรา จิตรมิตร ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวบัณฑิตา รอดตุ้ม หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
คณะครู และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการอบรมการทำบัญชียุคดิจิทัลด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ (PEAK)
ณ ห้องศูนย์ข้อมและสารสนเทศ (ห้องอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยการอาชีพนครนายก