วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จิตอาสาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ร่วมดำเนินการพิธีกร โครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย นางภัคจิรา จิตรมิตร ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 3428 และ 3052 จากสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถึงบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ถนนสายจงรักภักดี)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดนครนายก ปี 2566 -2567 ณ บริเวณช่องเขาแหลม ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ชมรมกองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพนครนายก หมู่บริการเก็บเศษพื้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์