วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
คณะกรรมการในการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการในการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2566

นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา “สานงานต่อ ก่อเริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจเดียวกัน OVEC ONE TEAM นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา”
ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา “สานงานต่อ ก่อเริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจเดียวกัน OVEC ONE TEAM นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา”