วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ท่าน นายพิทักษ์ สุขสว่างจิต ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายพลวัฒน์ วงษ์ถวิล ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นายไชยวัฒน์ อุ่นชื่น ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นายธันยวัฒน์ เชิญแก้ว ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาภาษาไทย และการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวนุจรี คนกลาง ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องจันทร์กระจ่างฟ้า อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก