วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ และปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2567

นางศรัญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ และปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก