วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน