วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศึกษาวิถีพุทธ

นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง และและกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศึกษาวิถีพุทธประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์