วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวกิจกรรม

โครงการประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก