วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางวิลาวัลย์ วัชโรทัย

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอแสดงความยินดี กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางวิลาวัลย์ วัชโรทัย ในโอกาสย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ