วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬา ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬา ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริม พัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก