วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา “สานงานต่อ ก่อเริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจเดียวกัน OVEC ONE TEAM นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา”

ขอเผยแพร่ สื่อสาร สร้างการรัยรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายฯ

📍นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

📣 ร่วมเผยแพร่ สร้างการรับรู้ สู่ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป OVEC Show and Share

✨สานงานต่อ ก่อเริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจเดียวกัน OVEC ONE TEAM 🔴🏆