วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ประจำปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางภัคจิรา จิตรมิตร ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมีนางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก