วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการในการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมด้วย คุณครูธันยวัฒน์ เชิญแก้ว คณะกรรมการในการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมทองขาว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ