วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการ นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์

วันที่ 22 กันยายน 2566 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการ นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ท่านรองผู้อำนวยการ นางวิลาวัลย์ วัชโรทัย เนื่องในโอกาสย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง คุณครู นายวรวุฒิ บทมาตร บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย” ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และคุณครูอรนุช จ่างเจริญ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร “ตำแหน่งครูผู้ช่วย” สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก