วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 28 มีนาคม 256

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องเรียนทันสมัย พร้อมระบบเครือข่าย Interative New Metaด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read More